Opgave: 
Visie 

Initiatief:
Vereniging CPO Veemarkt

!!:
Flexibel en betaalbaar

Illustraties:
Zofa

De ideeënprijsvraag Veemarkt Utrecht voor professionele ontwerpers is tot stand gekomen op initiatief van de vereniging CPO Veemarkt. De opgave was: ontwikkel en presenteer een integrale visie waarin de relatie tussen bouwveld, de woning en het binnenterrein zichtbaar wordt gemaakt. Werk vanuit deze visie de ruimtelijke consequenties uit voor één element en doe een uitspraak over de relatie met het binnengebied. De ontwerpers moesten rekening houden met een aantal specifieke randvoorwaarden, die leidend zijn bij de Veemarktontwikkeling.