Zofa architecten werkt met kennis, kunde en aandacht aan ruimtelijke opgaven op het gebied van architectuur, stedebouw en interieur.

werkgebied
Wij werken in het hele land aan uiteenlopende opdrachten ingebed in de schaalniveaus van huis, wijk, stad en land. Wij zijn een architectenbureau waar in teamverband met enthousiasme en vakmanschap gewerkt wordt aan ruimtelijke opgaven van deze tijd.

architectuur
Architectuur is voor mensen met als resultaat gebouwen die effectief en gebruiksvriendelijk zijn en betekenis geven aan de plek en situatie. Zij doet dit met en voor opdrachtgevers die dit besef delen en op waarde schatten.

houding
Zofa architecten werkt met een kritische houding en zoekt naar de vraag achter de vraag om zichtbaar te maken dat ruimtelijke en architectonische noties er toe doen. Dit gebeurt niet vanuit een specialisme maar een ‘nulpunt’ waarin opgaven specifiek worden. Werken aan de kruisbestuiving van disciplines is hiervoor tegenwoordig een must. Het delen van kennis -netwerkoriëntering- leidt tot werkbare uitgangspunten waarin het gebruik samen met de beschikbare tijd en budget voorop staat maar niet op voorhand bepaald is. Door het perspectief van verandering toe te laten worden optimistische antwoorden gevonden voor het bestaande en nieuwe in de samenleving.