Studie:
Ontwerpend onderzoek

Dit (ontwerpend) onderzoek is ingegeven door een ontwerpopgave. Niet een bestaande opgave maar een opgave die ontstaat wanneer verbanden gelegd worden tussen de ruimtelijke orde in Nederland op dit moment en de gevolgen van een veranderend gebruik en andere financiële dragers.