Werkmanhof Pelsterstraat

Programma

29 appartementen en 185 m2 werk - winkelruimte

Opdrachtgever

re-z

Aannemer

Bouwbedrijf Kooi

tags

Programma
Stads wonen voor voor één- tweepersoonshuishouden vormt het uitgangspunt voor de ontwikkeling van dit project in de binnenstad. Op de begane grond worden kleinere werk- en of winkelfuncties gerealiseerd.

Het project wordt in eigen beheer ontwikkeld en gehouden door re-z. Een lange termijn visie ligt hieraan ten grondslag.

Dit project ligt in het verlengde van de manifestatie Wonen in Stadshart geïnitieerd door de Gemeente Groningen. 'De manifestatie onderzoekt hoe we meer en vooral andere woonruimte kunnen realiseren: passend bij het Groninger stadshart en met liefde ontwikkeld en ontworpen'.

Locatie
Het nieuwbouwproject is gesitueerd aan de Pelsterstraat, een van de doorgaande noordzuid verbindingen in de stadsstructuur van de Vismarkt naar het Gedempte Zuiderdiep en de Singels.

De locatie ligt in het stedelijk blok tussen Haddingestraat en Pelsterstraat en is op dit moment volledig bebouwd. Het voormalige winkelcomplex beslaat 3 kadastrale percelen, gebouwdelen en loopt van Pelsterstaat 31-33-35.

Aan de zuidzijde sluit de locatie aan bij het Heiligen Geest Gasthuis of Pelstergasthuis en de voormalige Rijks HBS later Kweekschool.

Historie
De zuidelijk van de Vismarkt gelegen stedelijk uitbreidingen stammen uit de Middeleeuwen. De stichting van het Heiligen Geest Gasthuis in 13de eeuw, aan de zuidkant tegen de Nieuwstad, vormt een belangrijk moment in de ontwikkeling van dit deel van het stedelijk blok. Het bezit van gebouw en gronden beïnvloedt tot op de dag van vandaag de structuur en opzet. De ruimtelijke opzet als hof en de functie van binnenstedelijke omsloten tuin en plek om te wonen in de luwte van de aanwezige stad is een onmiskenbaar en inspirerend gegeven.

Cultuurhistorie
Pelsterstraat 31 is van cultuurhistorisch belang vanwege de vestiging van de drukkerij van grafiscus en Ploeglid Hendrik Nicolaas Werkman. In 1912 werd naar een ontwerp van Pieter van de Wint een nieuwbouwplan gemaakt voor een drukkerij op de begane grond met twee bovenwoningen aan de voorzijde. Twee naast elkaar gelegen percelen werden daarvoor samengevoegd.

Na het faillisement van Werkman is de drukkerij in bezit gekomen van de textielfamilie Leefsma. In 1930 is het gebouw grondig verbouwd en aan de achterzijde vergroot en verhoogd.

contact

zofa groningen

postbus 1027
9701 BA Groningen
050-3166700
info@zofa.nl

bezoekadres

Antillenstraat 9
9714 JT Groningen

volg ons op

zofa op Twitter zofa op LinkedIn zofa op Facebook zofa Nieuwsbrief zofa op Flickr

tags

twitter