Langhuis Luddeweer

Scroll naar links
Scroll naar rechts
programma

woonhuis

opdrachtgever

particulier

duurzaamheid

gasloos

!

aardbevingsproof

tags

De opgave betreft het vervangen van een bouwvallige woning -keuterij- met bijgebouwen aan de Luddeweersterweg 10 in de voormalige gemeente Slochteren. De bestaande woning staat op een groot grondstuk waarvan het grootste deel met een houtopstand van populier. De woning is gesitueerd aan de uiterste noordwestrand van het erf. Een aantal beeldbepalende bomen verankert hier het huis en de tuin.

De oorspronkelijke oriëntatie op de oude Slochterweg naar Woltersum duidt de plek en positionering. Deze oude verbindingsweg fungeert nu als semi verharde ontsluiting van zowel de woning als een verderop gelegen boerderij. Doorgaand verkeer ontbreekt maar het kronkelige verloop is bijzonder en zeer kenmerkend. 

 

Het ontwerp voor de nieuwe woning is gepositioneerd naast de footprint van het huidige huis en valt binnen het toegestane bouwvlak. Deze verschuiving respecteert de historische plaatsing aan de Slochterweg, de oude loop van de Fivel. Door deze ‘verschuiving’ wordt het mogelijk gemaakt om de condities voor zowel de kastanjeboom aan de voorzijde als de elzen aan de noordzijde te verbeteren. De gepaste nieuwe afstand respecteert het wortelgestel en geeft ruimte aan het vergrote huis - een nieuw stelsel ontstaat hierdoor. Het uitzicht vanuit de nieuwe woning wordt tevens verbeterd en manifest met een groot vierkant venster op het noorden. Een aangebouwd laag bijgebouw aan de voorzijde versterkt het silhouet - als een eigentijdse ‘krimp’ maakt zij, samen met een teruggelegde entree, dit tot voorkant van het huis.

 

Het nieuwe huis kenmerkt zich verder als een eenvoudig volume met kap en lage gootlijn. 

Raamplaatsing, een prominente insnede aan de zuidoostkant en een forse overkraging aan de achterzijde geven schaal en maat aan de hoofdvorm. Voorzichtig vertellen ze over het gebruik van dit huis op deze plek. 

De materialiseren is eigentijd en bestaat uit een grijze horizontale profielplaat in de langsgevels en kopgevels met verticale zwarte houten latten. Zowel motieven vanuit duurzaamheid en bestendigheid tegen aardbevingen ten gevolge van de gaswinning zijn hierin sturend.

 

Het nieuwe gebruik als woonhuis valt zo binnen de typologische beeldtaal die verwijst naar de agrarische schuren hier in het landschap. Groot en stoer zonder teveel opsmuk gericht op praktisch gebruik en doelmatigheid.

contact

zofa groningen

postbus 1027
9701 BA Groningen
050-3166700
info@zofa.nl

bezoekadres

Antillenstraat 9
9714 JT Groningen

volg ons op

zofa op Twitter zofa op LinkedIn zofa op Facebook zofa Nieuwsbrief zofa op Flickr

tags

twitter