wonen

88 Woningen Dr. Dreeslaan Wolvega

Na uitgebreide -en jarenlange- gezamenlijke studies om het woon- en zorgaanbod in Wolvega voor de toekomst beter op elkaar af te stemmen, is in 2013 gestart met een voor deze plek omvangrijk nieuwbouwproject. 

meer...

wonen

Het Facet 2 en 3, Krimpen aan den IJssel

aanleiding
Dit project is het vervolg op een stedenbouwkundige en programmatische visie die door zofa in opdracht van de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam gemaakt is.

meer...

wonen

appartementen NOVO met voorzieningen, Veendam

In opdracht van Acantus Vastgoed heeft zofa een ontwerp gemaakt voor de realisatie van 25 appartementen en voorzieningen voor NOVO aan de Jacob Bruggemalaan te Veendam.

meer...

zorgen

gebiedsontwikkeling Heerenveen-midden

In samenwerking met Woningbouwcorporatie Arqin en Stichting Zorgcentra Moerborch heeft Zofa een visie  gegeven op de ontwikkelingsmogelijkheden van wonen en zorg in Heerenveen Midden.

meer...

wonen

42 aanleunwoningen, Elburg

Vanuit de vraag om 42 aanleunwoningen wind- en waterdicht te verbinden met het naastgelegen verzorgingshuis 'het Nieuwe Feithenhof' is een ontwerp- en overlegtraject ingezet waarbinnen de stedenbouwkundige- en programmatische randvoorwaarden zijn uitgewerkt.

meer...

zorgen

interieur dorpsplein Het Facet, Krimpen aan den IJssel

Het dorpsplein is de centrale ontmoetingsplek in het project Het Facet. Hier komen een brede basisschool, een centrum voor verpleeghuiszorg, wonen en welzijn, een ziekenhuispoli, diverse (zorg)voorzieningen en appartementen samen.

meer...

zorgen

OK van de Toekomst

"Ontwerp een passende behandelfaciliteit voor een specifieke OK gerelateerde behandeling. Laat deze ‘losse OK unit’ op verschillende plekken landen en bezie hoe dit een zo optimaal mogelijke programmatische verrijking kan zijn van dorp, stad of landschap, al dan niet gecombineerd met andere zorgvoorzieningen"

meer...

zorgen

prijsvraag CBZV

Het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZV) heeft een openbare ideeënprijsvraag uitgeschreven waarin gevraagd wordt de veranderende opvattingen en inzichten binnen de gezondheidszorg architectonisch tot uitdrukking te brengen. Hierbij wordt gezocht naar architectonische verdieping op de verschijningsvorm, de context en het gebruik. In het gebruik speelt de flexibiliteit in het gebruik en het spanningsveld tussen individualiteit en collectiviteit een belangrijke rol.

meer...

zorgen

Het Facet 1, Krimpen aan den IJssel

Dit project is het vervolg op een stedenbouwkundige en programmatische visie die door zofa in opdracht van de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam gemaakt is.

 

meer...

wonen

woonzorgcomplex muiderwaard, Alkmaar

Al in een vroeg stadium was zofa betrokken bij de planontwikkeling van het woonzorgcomplex aan de Muiderwaard te Alkmaar. Vanwege de betrokkenheid van veel partijen is er een breedvoerig overlegtraject aan het daadwerkelijke bouwen vooraf gegaan.

meer...

zorgen

herinrichting terrein de Boogaert, Castricum

Gevraagd naar een ontwerpvisie voor vervangende nieuwbouw op het terrein rondom de Boogaert, waarin de toekomstige zorgverlening en huisvesting voor senioren centraal zullen moeten staan, is de volgende probleemstelling geformuleerd. Toekomstige woonvormen voor senioren dienen, naast de mogelijkheid voor zorg op maat, steeds nadrukkelijker een antwoord te geven op de gemêleerdheid van deze groep.

meer...

contact

zofa groningen

postbus 1027
9701 BA Groningen
050-3166700
info@zofa.nl

bezoekadres

Antillenstraat 9
9714 JT Groningen

volg ons op

zofa op Twitter zofa op LinkedIn zofa op Facebook zofa Nieuwsbrief zofa op Flickr

tags

twitter