Grote Beerstraat - appartementen en ééngezinswoningen

programma

22 appartementen en 15 grondgebonden woningen

opdrachtgevers

Nijestee en Nijhuis Noord

aannemer

Nijhuis Noord

tags

Stedenbouw
Dit vervolg, PPZO BC, is in z'n stedenbouwkundige opzet voor een groot gedeelte gelijk aan de beide ZON- projecten en kent dezelfde bestemmingsplantechnische uitgangspunten. Programmatisch zijn er een aantal verschillen, zone B betreft grondgebonden woningen en zone C portieketage-appartementen. De appartementen en 7 grondgebonden woningen in de socialehuursector en 8 grondgebonden woningen in de koopsector.

De grondgebonden woningen hebben allemaal dezelfde hoogte, 2 lagen met een kap terwijl op de kop aan het spoor de portieketage appartementen opgebouwd zijn uit 4 lagen met een lage kap waarbij het volume getrapt - per woningplattegrond - de rooilijn volgt. De woningen direct aan de Grote Beerstraat zijn voorzien van een akeneel die de hoogte volgt van de overige woningen in de zelfde gevellijn.

Gevel
De gevels van de grondgebonden woningen zijn een herhaling van openingen, stroken metselwerk, vlak in het metselwerk gedetailleerde hemelwaterafvoeren en betonnen zitelementen. Een duidelijke ritmiek waarbij de stroken metselwerk zijn voorzien van afwijkende metselverbanden en de middelste stroken van een bijzondere beëindiging. De thematiek van de wisselende kleuren metselwerk wordt vanuit de naastgelegen project voortgezet. Daarnaast zijn zowel de grondgebonden woningen als het appartementenblok voorzien van een metselwerk plint.

De gevelopbouw van de appartementen is een afwisseling van grote openingen t.p.v. de balkons en relatief kleinere ramen waarbij accenten van metselwerk met afwijkend metselverband bijzondere posities markeren.

contact

zofa groningen

postbus 1027
9701 BA Groningen
050-3166700
info@zofa.nl

bezoekadres

Antillenstraat 9
9714 JT Groningen

volg ons op

zofa op Twitter zofa op LinkedIn zofa op Facebook zofa Nieuwsbrief zofa op Flickr

tags

twitter