brede school Het Kompas, Krimpen aan den IJssel

Scroll naar links
Scroll naar rechts
programma

17 lokalen, peuterspeelzaal, speellokaal

opdrachtgever

PCPO Capelle-Krimpen

aannemer

De Vries en Verburg, Stolwijk

bvo

2440 m2

bouwsom

2.430.000,- incl. installatie

foto's

zofa architecten

tags

documentatie

zofa projectboek basisscholen

aanleiding
Dit project is het vervolg op een stedenbouwkundige en programmatische visie voor de Nieuwe Tiendweg in Krimpen a/d IJssel die door zofa in opdracht van de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam is gemaakt.

programma
Het totale onderwijsprogramma bestaat uit 17 lokalen, een speellokaal, een peuterspeelzaal en ondersteunende voorzieningen. De ruimte van de aula en speellokaal zijn als verbindingsstuk tussen ‘zorg en onderwijs’ in geplaatst. De lokalen zelf zijn ter weerszijden van een verbrede en in vorm gedifferentieerde middengang gelegen. Deze gang kan dienst doen als uitloop en verlengstuk van de lokalen maar herbergt ook meer solitaire plekken. De onderbouw en peuterspeelzaal liggen op de begane grond. Op de twee daarboven gelegen verdiepingen zijn de bovenbouw en stafruimten gesitueerd.

architectonische uitwerking
Het ontwerp voor de basisschool is in sterke mate gestuurd door de wens om naast een goed onderwijsgebouw, ook onderdeel te zijn van de wijkvoorzieningen van het naastgelegen verpleeg- en zorgcentrum. Door onderwijs, buitenschoolse opvang en welzijnsvoorzieningen en zorg in twee naast elkaar gelegen gebouwen samen te brengen is  een breed aanbod van voorzieningen bereikt.

Het volume wordt naar de bovengelegen verdiepingen toe aan de zuidzijde afgebouwd. De terrassen die hierdoor ontstaan doen dienst als buitenruimte en proeftuin en laten daglicht tot in het binnenste van het gebouw toe.

goed binnenklimaat
Door het gebruik van een bronsysteem in de bodem wordt het gehele gebouw op een duurzame manier gekoeld en verwarmd. Een gebalanceerd ventilatiesysteem draagt hier verder aan bij. Uitgangspunt is een goed binnenklimaat met een gezonde mix van technische conditionering en eenvoudigweg het openen van een raam.

verbinding met woon- zorgcentrum 
De architectonische uitwerking van de gevels ligt in het verlengde van het naastgelegen verpleeg- zorgcentrum, een twee-eenheid- in gele genuanceerde baksteen met staande ramen en diepe neggen. Een meanderende transparante pui ter plaatse van de aula loopt gedeeltelijk door in de onderbouw en een gedeelte van de bovenbouw van zowel school als zorg- en verpleegcentrum en formaliseert deze verbinding. Tegelijkertijd is zij een uitnodigend gebaar naar de wijk en vice versa. Het schoolplein is centraal verbindend element tussen beide voorzieningen. Als verlengstuk van de voorzieningen ‘binnenshuis’  is het schoolplein een het entreegebied een ontmoetingsplek voor allerlei gebruikers. Een vijver en terrassen doen dit aan de andere zijde van het gebouw.

contact

zofa groningen

postbus 1027
9701 BA Groningen
050-3166700
info@zofa.nl

bezoekadres

Antillenstraat 9
9714 JT Groningen

volg ons op

zofa op Twitter zofa op LinkedIn zofa op Facebook zofa Nieuwsbrief zofa op Flickr

tags

twitter